امروز دامنه خود را انتخاب کنید !


 • خرید دامنه
 • تمدید دامنه
 • انتفال دامنه

سرویس های ویژه

مناسب برای همه سایتهای پربازدید – با قیمت مناسب

حرفـه ای

۱۲۰ هزار تومان/ ماهیانه
 • بی نهایتتعداد وب سایت
 • ۶۴GBرم
 • نا محدودهارد
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

آلتیمیت

۸۰ هزار تومان/ ماهیانه
 • ۴۰تعداد وب سایت
 • ۶۴GBرم
 • ۱۰۰GBهارد
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

پلاتینیوم

۴۰ هزار تومان/ ماهیانه
 • ۲تعداد وب سایت
 • ۱۲GBرم
 • ۶۴GBهارد
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

استارتر

۲۰ هزار تومان/ ماهیانه
 • ۲تعداد وب سایت
 • ۵GBرم
 • ۵GBهارد
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

ویژگی سرویس ها

برخی از ویژگی های سرویس ها ما بدین ترتیب میباشد